Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. realizuje Projekt „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  • Niskie oprocentowanie już od 3,16 % do 6,16 %
  • Łatwe procedury
  • Bez „historii kredytowej”
  • Nawet do 500 000 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Naszą pełną ofertę pożyczkową znajdą Państwo na stronie www.pozyczkimazowieckie.pl.

Get Adobe Flash player